Výsek

Technológia

 

Stroj Grafopress vysekáva do formátu 250 x 350 mm, stroj Strati do formátu 500 x 700 mm.

 

Kombinácia oboch strojov dokáže pokryť potrebu výseku rôznych formátov a nákladov v zaujímavých cenách. Samozrejmosťou je reliéfna razba a termorazba.

Produkty

 

Krabičky a krabice z kartónu i vlnitej lepenky, foldre, obaly ...

Výsek sa vyrába vo väčšine prípadov na mieru. Výhodou je neobmedzená kreativita pri jeho navrhovaní.

 

Najčastejšie používané výsekové formy, ako napríklad výsek obalov s chlopňami, sú k dispozícii. Formy majú dlhšiu životnosť, preto sa pri opakovaných zákazkách dajú opätovne použiť.

 

 

VIENALA s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, tel.: +421 55 789 87 11, e-mail: vienala@vienala.sk,