Kontakt

VIENALA patrí do kategórie rodinných firiem. Pôsobí na trhu od roku 1992, od roku 2003 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Orientuje sa na ofsetovú tlač s následným knihárskym spracovaním malých a stredných nákladov s krátkymi dodacími lehotami. Disponuje grafickým štúdiom s digitálnou tlačou, vďaka čomu dokáže uspokojiť aj požiadavky náročných zákazníkov.

 

Filozofia firmy kladie dôraz na dobré vzťahy so všetkými odberateľmi i dodávateľmi. Kvalitné moderné technologické vybavenie umožňuje robiť výstupy porovnateľné s veľkými linkami.

 

Zákazky sú archivované 5 rokov, s kompletnou špecifikáciou a zdrojmi.

 

 

VIENALA s.r.o.

Textilná 4

040 12 Košice

tel.: +421 55 789 87 11

e-mail: vienala@vienala.sk

 

 

Otváracie hodiny

 

Pondelok - Piatok od 8:00 do 14:00

 

 

Identifikačné údaje

 

IČO: 36 569 321

DIČ: 2021754229

IČ DPH: SK2021754229

 

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri

Okresného súdu

Košice I, vložka 13810/V

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK56 0200 0000 0019 4553 0558

BIC: SUBASKBX (VÚB banka)

 

VIENALA s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, tel.: +421 55 789 87 11, e-mail: vienala@vienala.sk,